Käyttöehdot

Versio 2019: 1. Voimassa 15.4.2019 alkaen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Päivitykset julkaistaan ​​osoitteessa www.gospara.com ("Käyttöehdot").

1. Määritelmät

"Seurantapalvelimet" tarkoittaa palvelimia ja muita palvelun tarjoamiseen tarvittavia laitteistoja ja infrastruktuuria. "Seuranta" tarkoittaa laitetta, joka mahdollistaa palvelun. "Seurantaverkko" tarkoittaa www.gospara.com. "Sopimus" tarkoittaa vähimmäissopimuksen kestoa ja johdonmukainen sopimusehto kohdan 5.1 mukaisesti."Käyttäjällä" tarkoitetaan kappaleen omistajaa. "Minimisopimusjaksolla" tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikana käyttäjä on suostunut käyttämään palvelua ja maksamaan siitä. "Elinikä" tarkoittaa aikaa, jonka käyttäjä maksoi palvelusta. sopimuskauden aikana yleistä telejärjestelmää, jonka kautta palvelu asetetaan saataville "Hinnoittelu" tarkoittaa palvelusopimuksessa määriteltyjen palvelujen hintaa "Palvelusopimus" tarkoittaa sopimusta palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä. "Palveluntarjoaja" tarkoittaa Spåra Group AB:tä.

2. Sopimus

2.1 Palvelu edellyttää, että käyttäjä ja palveluntarjoaja ovat solmineet keskinäisen palvelusopimuksen Spåran verkossa. Palvelusopimus määrittelee sopimuskauden ja solmitaan verkossa Spåras Webissä maksamalla haluttu käyttöikä.

2.2 Palvelua koskevat palvelusopimus ja yleiset ehdot, mukaan lukien tämän päätöksen lisäykset. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa yleisiä ehtoja. Mikäli palveluntarjoaja tekee muutoksia sopimukseen, palveluntarjoaja ilmoittaa asiasta käyttäjälle julkaisemalla muuttuneet yleiset ehdot osoitteessa www.gospara.com. Käyttäjä hyväksyy tällaiset muutokset seuraavan maksun kautta.

2.3 Mikään palveluntarjoajan myyjän, jakelijan, edustajan tai työntekijän tekemä takuun muutosilmoitus ei saa muuttaa palvelusopimusta tai yleisiä ehtoja.

3. Palvelun laajuus

3.1 Palvelu sisältää (i) GSM-viestinnän Spåra-laitteen ja Spåra-palvelinten välillä, (ii) Spåra-palvelimien ja käyttäjän matkapuhelimen välisen viestinnän Spåran sovelluksen kautta, (iii) sähköpostiviestinnän Spåra-palvelimien ja käyttäjän välillä sekä (iv) ) pääsy Spåra-Webille Internetin kautta. Palveluntarjoaja tarjoaa myös tuen sopimuskauden aikana, pääsyn ilmaisiin ohjelmistopäivityksiin ja käyttöoikeuden palveluun sisältyviin ohjelmistoihin. Käyttäjän vastuulla on toimia Spåra-järjestelmän välittämiin hälytyksiin ja ylläpitää ajantasaista tietoa Spåras Webissä.

4. Palvelun saatavuus

Palvelu on saatavilla sekä maassa, jossa käyttäjä normaalisti asuu, että maissa, jotka on lueteltu osoitteessa www.gosparas.com. Kaikki tietoliikenne Spåra-yksikön ja Spåra-palvelinten välillä sisältyy palvelun hintaan. Kansainvälisestä käytöstä ei peritä ylimääräisiä verkkovierailumaksuja maissa, joissa palvelua tarjotaan.

5. Sopimuskausi

5.1 Palvelusopimus on sopimuskausi yhdestä viiteen vuodeksi maksupäivästä ja sitä voidaan jatkaa vuodella tai kahdella kerrallaan.

5.2 Käyttäjä voi irtisanoa palvelusopimuksen kuluvan sopimuskauden lopussa.

5.3 Palveluntarjoaja voi irtisanoa Palvelusopimuksen ja Palvelut Käyttäjälle milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai muuta velvollisuutta käyttäjää kohtaan, jos tämä rikkoo tätä sopimusta.

6. Sisäänrakennettujen SIM-korttien käyttö

6.1 Laitteen seurantaan on sisäänrakennettu SIM-kortti, joka kuuluu palveluntarjoajalle, ei käyttäjälle. Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun ja sulkea SIM-kortin pysyvästi, jos: (i) asiakas ei toistuvista muistutuksista huolimatta maksa sopimuskauden aikana sovittua palvelumaksua, (ii) SIM-korttia käytetään jollakin tavalla väärin tai poistettu seurantalaitteesta.

6.2 Jos palvelu keskeytyy, laite on lähetettävä SIM-kortin vaihtopalvelun tarjoajalle. Tästä veloitetaan vähintään 490 kruunun palvelumaksu.

6.3 Jos Tracking-laite ja/tai sen sisäinen SIM-kortti katoaa tai varastetaan, on käyttäjä velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi palveluntarjoajalle. Kunnes palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen, käyttäjä vastaa kaikista Track-laitteen tai SIM-kortin käyttöön liittyvistä maksuista.

7. Elinikäinen maksu

7.1 Käyttäjä sitoutuu maksamaan elinikäisen maksun ajallaan.

7.2 Elinikäisen maksun asiakas maksaa etukäteen Spåran verkkokaupassa. Alueellasi sovellettava valuutta on ilmoitettu palvelusopimuksessa.

7.3 Käyttäjä sitoutuu maksamaan maksamatta olevasta summasta viivästysmaksun 5 prosenttia kuukaudessa, ja se veloitetaan seuraavana eräpäivänä.

8. Luottokorttitiedot

Spåras Servrariin ei tallenneta luottokorttitietoja, joita voidaan käyttää väärin.

9. Tuotteen ja seurantalaitteen takuu

9.1 Seurantalaitteen mukana tuleva rajoitettu takuu on ainoa seurantalaitetta koskeva takuu.

9.2 Ymmärrät ja hyväksyt nimenomaisesti, että Seurantalaitteen käyttö on omalla vastuullasi. Seurantalaite ja palvelu tarjotaan "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin saatavilla".

9.3 Palveluntarjoaja ei anna takuita Palvelun saatavuudesta, soveltuvuudesta tai ylläpidosta ja Käyttäjä hyväksyy, että Palvelun laatuun ja saatavuuteen voivat vaikuttaa Palveluntarjoajasta riippumattomat tekijät.

10. Vastuun rajoitus

10.1 Lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja nimenomaisesti irtisanoutuu vastuusta vahingoista tai vaatimuksista, joita voi syntyä palvelun tarjoamisen tai käyttäjän suorittaman käytön vuoksi tai sen yhteydessä.

10.2 Palveluntarjoaja irtisanoutuu kaikesta vastuusta menetyksistä, vahingoista, kustannuksista, kuluista tai muista vaatimuksista, jotka johtuvat Palvelun tai seurantayksikön virheistä tai puutteista.

11. Yksityisyys

11.1 Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamatta Tracking-palvelimille tallennettuja tietoja kenenkään osapuolen saataville, joka ei ole suoraan yhteydessä Palveluntarjoajaan, ellei käyttäjä kirjallisesti tai palveluntarjoaja ole velvollinen tekemään niin sovellettavan lain tai muun määräyksen mukaisesti. tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen toimesta. Tämä sisältää, mutta ei rajoittuen, seurantalaitteen sijainnit ja liikkeet, tiedot käyttäjän osoitteesta, hälytysten ja varoitusten tilasta, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä käyttäjätunnukset ja salasanat.

11.2 Käyttäjä hyväksyy täten palveluntarjoajan oikeuden tallentaa pääsytietoja Tracking-palvelimille käyttäjän avustamiseksi tuki- ja vianmäärityksen sekä järjestelmän ylläpidon ja ohjelmistopäivitysten yhteydessä.

11.3 Palveluntarjoaja ja sen jälleenmyyjä varaavat oikeuden ottaa yhteyttä käyttäjään Tracking-palvelimille tallennettuja yhteystietoja käyttäen ilmoittaakseen käyttäjälle ongelmista, parannuksista tai muista palvelun laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista.

12. Irtisanominen

Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää osoitteeseen Spåra Group AB, Gustavslundsvägen 12, SE-167 51 Bromma, Ruotsi.

Viesti katsotaan vastaanotetuksi, kun palveluntarjoaja on vahvistanut vastaanottamisen. Jos palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vahvistanut vastaanottamista, sanoma katsotaan vastaanotetuksi seitsemän päivän kuluttua sen postitse lähettämisestä. Sovellettava laki Palvelusopimusta ja yleisiä käyttöehtoja säätelevät Ruotsin lait ottamatta huomioon oikeudellisia ristiriitoja tai periaatteita.